Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 101/g242/B/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

2016-08-16 14:58:20
UCHWAŁA Nr 032/g242/R/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2016-04-20 12:42:42
Uchwała Nr 008/g242/D/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2016 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.

2016-01-22 14:19:26
Uchwała Nr 193/g242/III/P/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2015 r.

2015-12-04 10:49:11
Uchwała Nr 192/g242/F/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2015 r.

2015-12-04 10:46:54
Uchwała Nr 130/g242/B.III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

2015-08-18 09:34:29
Uchwała Nr 048/g242/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 
2015-04-14 13:10:20
Uchwała Nr 040/g242/D/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dni1 19 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2015 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 
2015-01-22 14:05:57
Uchwała Nr 236/g242/III/P/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2015 rok

 
2014-11-26 14:15:42
Uchwała Nr 235/g242/F/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2015 - 2021.

 
2014-11-26 14:12:58