Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 111/g242/B/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

2018-08-21 11:39:31
UCHWAŁA Nr 058/g242/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2018-04-16 12:50:24
UCHWAŁA Nr 015/g242/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2018 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2018-01-15 14:52:51
UCHWAŁA Nr 140/g242/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2018 rok.

2017-12-04 13:47:58
UCHWAŁA Nr 139/g242/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2018 - 2021.

2017-12-04 13:45:20
UCHWAŁA Nr 071/G242/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

2017-08-16 09:50:55
UCHWAŁA Nr 024/g242/R/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2017-04-18 12:44:25
UCHWAŁA Nr 017/g242/D/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2017 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2017-01-27 07:51:13
UCHWAŁA Nr 136/g242/III/P/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2017 rok.

2016-12-01 08:08:17
UCHWAŁA Nr 135/g242/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2017 - 2021.

2016-12-01 08:04:49
Uchwała Nr 101/g242/B/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

2016-08-16 14:58:20
UCHWAŁA Nr 032/g242/R/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2016-04-20 12:42:42
Uchwała Nr 008/g242/D/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2016 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.

2016-01-22 14:19:26
Uchwała Nr 193/g242/III/P/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2015 r.

2015-12-04 10:49:11
Uchwała Nr 192/g242/F/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2015 r.

2015-12-04 10:46:54
Uchwała Nr 130/g242/B.III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

2015-08-18 09:34:29
Uchwała Nr 048/g242/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 
2015-04-14 13:10:20
Uchwała Nr 040/g242/D/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dni1 19 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2015 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 
2015-01-22 14:05:57
Uchwała Nr 236/g242/III/P/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2015 rok

 
2014-11-26 14:15:42
Uchwała Nr 235/g242/F/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2015 - 2021.

 
2014-11-26 14:12:58
Uchwała Nr 173/g242/B/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

 
2014-08-19 09:51:03
Uchwała Nr 042/g242/R/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Lubichowo

 
2014-04-02 12:39:06
Uchwała Nr 031/g242/D/I/14 Składu Orzekającego RIO z dn. 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2014 - 2021 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

 
2014-01-23 07:56:29
Uchwała Nr 256/g242/III/P/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 4 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2014 rok

 
2013-12-11 15:28:26
Uchwała Nr 255/g242/F/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 4 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2014-2021

 
2013-12-11 15:23:25
Uchwała Nr 166/g242/B/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 20 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok

 
2013-08-29 08:04:47
Uchwała Nr 152/g242/K/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 15 lipca 2013 r. - możliwość spłaty pożyczki

 
2013-07-22 07:48:05
Uchwała Nr 088/g242/R/III/13 z dn. 19 kwietnia 2013 r.

 
2013-04-25 08:50:51
Uchwała Nr 018/g242/D/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 28 stycznia 2013 r. - opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2013-2021

 
2013-02-01 07:55:20
Uchwała Nr 227/g242/F/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dni 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2013 - 2021

 
2012-12-12 07:56:46
Uchwała Nr 226/g242/III/P/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

 
2012-12-11 15:19:12
Uchwała Nr 079/g242/R/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izy Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok Gminy Lubichowo

 
2012-05-10 08:58:36
Uchwała Nr 008/g242/D/I/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 19 stycznia 2012 r. - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2012-2021

 
2012-02-22 08:39:53
Uchwała Nr 096/g242/P/I/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 29 listopada 2011 r. - opinia projekt uchwały budżetowej na 2012 rok

 
2012-02-22 08:26:52
Uchwała Nr 097/g242/F/I/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 29 listopada 2011 r. - opinia WPF

 
2012-02-22 08:23:25
Uchwała nr 9/g242/D/V/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy lubichowo na lata: 2011-2021

Uchwała nr 9/g242/D/V/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy lubichowo na lata: 2011-2021
2011-02-07 10:44:58
Uchwała nr 126/g242/P/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 22 listopada 2010 r. - opinia projekt uchwały budzetowej na 2011 rok

Uchwała nr 126/g242/P/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 22 listopada 2010 r. - opinia projekt uchwały budzetowej na 2011 rok
2011-01-14 09:20:41
Uchwała nr 125/F/g242/F/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 22 listopada 2010 r. - opinia WPF

Uchwała nr 125/F/g242/F/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 22 listopada 2010 r. - opinia WPF
2011-01-14 09:16:49
Uchwała nr 117/g312/K/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 14 października 2010 r. - kredyt wodociag Zielona Góra...

Uchwała nr 117/g312/K/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 14 października 2010 r. - kredyt wodociag Zielona Góra...
2011-01-14 09:13:25
Uchwała nr 168/g312/K/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2010 roku - kredyt świetlica wiejska Osowo Leśne

Uchwała nr 168/g312/K/V/10 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2010 roku - kredyt świetlica wiejska Osowo Leśne
2011-01-13 15:32:03