Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 111/g242/B/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

2018-08-21 11:39:31
UCHWAŁA Nr 058/g242/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2018-04-16 12:50:24
UCHWAŁA Nr 015/g242/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2018 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2018-01-15 14:52:51
UCHWAŁA Nr 140/g242/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2018 rok.

2017-12-04 13:47:58
UCHWAŁA Nr 139/g242/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2018 - 2021.

2017-12-04 13:45:20
UCHWAŁA Nr 071/G242/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

2017-08-16 09:50:55
UCHWAŁA Nr 024/g242/R/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2017-04-18 12:44:25
UCHWAŁA Nr 017/g242/D/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2017 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2017-01-27 07:51:13
UCHWAŁA Nr 136/g242/III/P/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2017 rok.

2016-12-01 08:08:17
UCHWAŁA Nr 135/g242/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2017 - 2021.

2016-12-01 08:04:49