Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana studium 2018 r.

2018-10-03 11:32:17
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo, dz. nr 404/41, 404/36, 404/38, 404/39 części obrębu Ocypel

2018-05-18 08:40:40
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo

Uchwała Nr XVII/153/2000 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 czerwca 2000 r. i zmiany studium - Uchwała Nr XXXIV/239/2009 Rady Gminy Lubichowo z dnia 18 grudnia 2009 r. i Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 sierpnia 2013 r.

2017-09-25 14:28:02
Zmiana studium 2013 r.

2017-09-25 08:46:57
Zmiana studium 2009 r.

 

2017-09-22 15:16:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

2017-04-27 14:10:44
Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo

 
2013-08-29 11:30:36