Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 55/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych

 
2013-07-01 14:28:07
Zarządzenie Nr 54/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2011 z 18.11.2011 r.

 
2013-06-10 07:53:43
Zarządzenie Nr 45/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubichowo.

 
2013-06-06 13:26:35
Zarządzenie Nr 53/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Lubichowo

 
2013-02-15 12:20:54
Zarządzenie Nr 52/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Lubichowo

 
2013-02-10 17:15:35
Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Lubichowo

 
2013-01-30 08:39:59
Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Lubichowo

 
2013-01-30 08:36:46
Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubichowo

 
2013-01-10 08:19:53
Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 pow. użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubichowo

 
2013-01-10 08:16:16
Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. „Rozbudowa wodociągu – Lubichowo Wybudowanie (w kierunku Młynek)”.

 
2013-01-02 11:39:37