Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień publicznych powyżej 30 000 EURO.

2016-08-29 10:22:18
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 6/2004 z dnia 10 marca 204 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lubichowie.

2016-08-29 10:19:42
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminy postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartośc szacunkowa nie przekracza 30.000 EURO.

2016-08-29 10:11:36
Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będących w posiadaniu Urzędu Gminy Lubichowo.

2016-08-29 10:06:15
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Lubichowo

2016-01-22 11:42:11
Zarządzenie Nr 65/UE/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadenia zasad (polityki) rachunkowości ora zasad kontroli i obiegu dokumentów dla operacji pn. "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ocypel"

 
2015-03-09 08:49:36
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa punktów świetlnych - oświetlenie hybrydowe".

 
2014-12-29 09:47:21
Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: - zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2014, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok.

 
2014-12-29 09:00:42
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: - zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2014, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnycmi ustawami na 2014 rok.

 
2014-12-19 08:41:27
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubichowo (c.d ul. Wrzosowa i Brzozowa)".

 
2014-12-15 09:33:11