Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie - Pomoc Społeczna.

2018-11-28 08:35:57
Klauzula informacyjna RODO

2018-10-17 10:45:15
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie zaprasza do składania aplikacji na świadczenie usług asystenta rodziny.

2017-06-14 12:49:49
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie zaprasza do składania aplikacji na świadczenie usług asystenta rodziny.

2017-06-05 13:05:11
Wyniki naboru na stanowisko - Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

2016-03-31 11:51:08
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBICHOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

2016-03-10 07:44:40
WNIOSKI - DO POBRANIA

2015-06-19 08:46:58
Zasiłek pielęgnacyjny

2015-06-19 08:46:08
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2015-06-19 08:45:23
Pomoc społeczna

2015-06-19 08:44:30
Dodatki mieszkaniowe

2015-06-19 08:43:46
Karta Dużej Rodziny

 
2014-07-18 09:04:07
Kontrola zarządcza za 2011 rok

 
2012-04-27 12:26:35
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownicy OśrodkaPomocy Społecznej:

Kierownik: Ewa Trzos tel/fax: (058) 5885229  e-mail: gopslubichowo@neostrada.pl

Starszy Pracownik Socjalny : Anna Sroka

Starszy Pracownik Socjalny: Beata Adamowska

Referent: Joanna Chylicka
2008-10-06 12:30:00
Statut GOPS

 Statut GOPS (79KB)
 Zmiana do Statutu GOPS (60KB)
2007-12-04 10:05:00
Kompetencje Kierownika Pomocy Społecznej

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBICHOWIE


1. Kieruje pracą Ośrodka .
2. Podejmuje decyzje administracyjne ,zgodne z otrzymanymi upoważnieniami Wójta  Gminy w Lubichowie.
3. Prowadzi sprawy ekonomiczno-finansowe.
4. Współpracuje z organizacjami ,zakładami pracy itp.
5. Składa coroczne sprawozdania Radzie Gminy w Lubichowie z realizacji zadań.
6. Przygotowuje odpowiednie materiały dla Komisji Rady Gminy.
7. Opracowuje plany budżetu i sporządza sprawozdania z realizacji zadań
8. Realizuje zadania wynikające z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych.
9. Pełni funkcję Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.
10. Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Zastępcę Wójta Gminy.2003-07-11 00:00:00
Kierownik Pomocy Społecznej

Imie i Nazwisko: Ewa Trzos Tel./fax (058) 58-85-229
 Kompetencje Kierownika GOPS
2003-07-11 00:00:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

Adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8

tel./ fax (058) 58-85-229


Godziny przyjęć interesantów:

codziennie od poniedziałku do piątku  7.30 - 15.30Statut

Kompetencje

Kierownik
2003-07-01 00:00:00
Kompetencje Pomocy Społecznej

Kompetencje Pomocy Społecznej
2003-06-21 00:00:00
10 20 30 40 50 Wyników