Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2015 r.zmieniające zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Lubichowie.

2016-10-06 14:33:25
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 6/2004 z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lubichowie.

2016-10-03 12:45:23
Zarządzenie Nr 6/UE/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontroli i obiegu dokumentów dla projektu pn. 'Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Lubichowo - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej".

2016-05-16 14:52:20
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Lubichowo

2016-01-22 11:57:48
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad oraz określenia wysokości na jubileusze urodzin oraz na jublieuszowe pożycia małżeńskie

2016-01-19 10:05:09
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Nominującego

2016-01-13 11:31:51
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubichowo na lata 2015 - 2021

2016-01-08 11:56:29
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2015

2016-01-07 09:32:49
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2015

2015-12-18 10:43:33
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn." Budowy nowych punktów świetlnych - oświetlenie hybrydowe zlokalizowanych na działkach: Mermet (dz. nr 94/1), Osowo Leśne (dz.nr 477/7), Wda (dz. nr. 246), Zelgoszcz (dz. nr. 404/1 i 539), Mościska (dz. nr 103), Smolniki (dz. nr. 56/2), i Szteklin (dz. nr 233)".

2015-12-17 12:39:35