Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie obiektu inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbedną infrastrukturą technicznąna działce nr 16/1 w miejscowości Zelgoszcz Wybudowanie, gmina Lubichowo

2019-01-21 09:38:26
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dn. 03.10.2018 r. w m. Zelgoszcz w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na: "budowie siedliska gospodarstwa rolengo o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukurą techniczną na działce o nr 258 w m. Zelgoszcz".

2018-10-31 11:18:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w m. Zieolona Góra

2018-10-26 15:28:45
Ogłoszenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

2018-09-07 15:27:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie istniejącego Gospodarstwa Rolnego poprzez budowę, rozbudowę i adaptację budynków inwentarskich przeznaczonych do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 602/2 obręb Zelgoszcz, gmina Lubichowo”.

2018-06-25 11:33:21
Obwieszczenie ws. rozbudowy istniejącej chlewni na dz. nr 121/2, obręb Mościska

2018-05-10 08:20:10
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

 
2014-10-17 14:22:57
Druki wniosków ochrony środowiska i planowania przestrzennego

2010-05-25 14:11:11
Publicznie dostepny wykaz dokumentów o środowisku

Publicznie dostepny wykaz dokumentów o środowisku
2009-07-09 10:26:28