Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje o naborze do pracy

2017-09-19 09:35:15
Ogłoszenie dot. kwoty dotacji dla przedszkoli oraz staystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu.

2017-01-30 11:22:56
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dot. publicznego transportu zbiorowego...

2017-01-25 13:00:20
Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 r. powołano Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych ujemnymi skutkamni przezimowania na terenie Gminy Lubichowo: - Daniel Rynkiewicz- przewodniczący, przedstawiciel Urzędu Gminy Lubichowo, - Grażyna Ormanin - członek, przedstawiciel PODR, - Paweł Tuszyński - członek, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej, - Kazimierz Michna - członek, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej

2016-03-02 09:23:01
Ogłoszenie dot. "Budowa sieci wodociągowej Mermet".

2015-09-11 14:45:13
Ogłoszenie dot. "Budowa sieci wodociągowej Smolniki"

2015-09-11 14:44:09
Ogłoszenie - dotyczące warsztatów z zakresu prowadzenia budżetu domowego

2015-09-07 14:06:16
Wniosek na wyprawkę szkolną 2015/2016

2015-08-19 15:16:03
Informacja o wyprawce szkolnej na rok szkolny 2015-2016

2015-07-31 15:07:00
Informacja w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019

2015-06-05 07:29:16