Wójt Gminy 

 

Dr inż. - Sławomir Bieliński - Wójt Gminy Lubichowo
tel: (58) 58 85 226,  fax: (58) 5885340, e-mail: wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl
 

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
kompetencje Wójta Gminy:
1) WÓJT JAKO ORGAN WYKONAWCZY RADY Wójt jest przede wszystkim organem wykonawczym gminy. Do jego zadań i kompetencji należy wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Wójt podejmuje wszystkie decyzje wykonawcze w ramach bieżącej działalności gminy i uchwał podjętych przez radę. Do ustawowo wskazanych wójta należą przede wszystkim następujące kategorie spraw:
  1. Przygotowanie projektów uchwał rady gminy. 
  2. Określenie sposobu wykonania uchwał.
  3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
  4. Wykonywanie budżetu - odesłanie.
  5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2) WÓJT JAKO ORGAN ADMINISTRACJI Wójt wydaje indywidualne, konkretne decyzje z zakresu administacji publicznej. Wójt wydaje decyzje indywidualne zakresie wszystkich zadań powierzonych gminie tzn. zarówno w zakresie zadań włanych , jak i zleconych.
3) WÓJT JAKO KIEROWNIK URZĘDU GMINY
 


Liczba odwiedzin : 4535
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Kielbratowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2003-11-17 00:00:00
Czas publikacji: 2003-11-17 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak