Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo - informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2011 z dnia 26 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo.

 
2012-04-13 17:18:09
Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2011 r. z dnia 26 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo.

 
2012-04-13 17:13:58
Obwieszczenie - linia kablowa w Lubichowie

 
2012-01-09 12:51:51
Obwieszczenie - linia kablowa Wda

 
2012-01-09 12:50:10