Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - "Budowa turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100 w obrębie nr 0012 Zielona Góra, gmina Lubichowo".

 
2014-08-01 07:52:33
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - "Budowa turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 136 w obrębie Mościska, gmina Lubichowo".

 
2014-08-01 07:48:31
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - ,, Wydobycie kopaliny (piasku) ze złoża Zielona Góra II na części działki nr 111/1, obręb Zielona Góra, gm. Lubichowo"

 
2014-07-29 14:11:04
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubichowo Etap I" w miejscowości Lubichowo na Osiedlu Leśnym

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubichowo Etap I" w miejscowości Lubichowo na Osiedlu Leśnym
2009-12-17 14:34:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV la zasilenia w energie elektryczną budynków mieszkalnych działki nr 441/12, 441/13, 441/14 w miejscowości Osowo Leśne

 
2012-04-12 22:01:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Lubichowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Lubichowo
2006-07-14 00:00:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i ul. Brzozowa) – dotyczy miejscowości Ocypel

 
2012-09-18 08:16:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
2012-04-06 15:02:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
2012-04-06 15:00:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
2012-02-23 12:54:02