Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja o umorzeniu postępowania - dot. wydobycia kopaliny ze złoża "Zielona Góra III"

 
2013-12-05 12:01:41
Obwieszczenie dot. wniosku w sprawie wydobycia kopaliny ze złoża "Zielona Góra III"

 
2013-11-14 15:08:03
Obwieszczenie dot. wniosku w sprawie wydobycia kopaliny ze złoża "Zielona Góra II"

 
2013-11-14 15:05:42
Obwieszczenie dot. wniosku w sprawie budowy stacji demontażu pojazdów w Zielonej Górze

 
2013-11-14 13:08:31
Obwieszczenie - przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel

 
2013-11-13 14:21:36
Decyzja o umorzeniu postępowania - dot. budowy wiaty z pomieszczeniem technicznym dla obsługi oczyszczalni ścieków w Lubichowie

 
2013-08-12 13:58:53
Decyzja o umorzeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Ocypel

 
2013-08-07 11:48:25
Decyzja o umorzeniu postępowania - dot. budowy budynku usługowego jako zespół rekreacyjny Ośrodka Wypoczynkowego "Mleczarz"

 
2013-07-12 15:15:29
Obwieszczenie o wydłużeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

 
2013-06-07 09:13:58
Obwieszczenie dot. rozbudowa i przebudowa istniejącego warsztatu mechanicznego w miejscowości Bietowo na działce nr 225 położonej w obrębie Bietowo

 
2013-05-27 07:56:36