Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Nr. KIOŚ.6220.1.18.2015 z dnia 21.09.2015 r.

2015-10-14 08:36:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany uchwały Nr X/81/99 z dnia 30 lipca 1999 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Lubichowo , części obrębu Szteklin.

2015-10-14 08:35:41
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr X/81/99 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 lipca 1999r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Szteklin

2015-10-14 08:34:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr KIOŚ.6220.2.2015

2015-09-02 11:57:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr. KIOŚ.6220.2.2015

2015-08-06 21:39:40
Postanowienie Nr. KIOŚ.6220.20.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

2015-07-27 12:40:39
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr. KIOŚ.6220.3.20.2014

 
2015-04-08 10:01:16
Obwiesczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr. KIOŚ.6220.3.19.2014

 
2015-03-27 13:40:00
Obwieszczenie KIOŚ 6220.1.14.2014 z dnia 20.03.2015 r.

 
2015-03-20 14:44:13
Obwieszczenie KIOŚ.6220.1.3.2015 z dnia 17.03.2015 r.

 
2015-03-18 07:47:48
Postanowienie KIOŚ.6220.1.5.2014

 
2014-11-21 11:02:27
Obwieszczenia z dnia 02.10.2014 r.

 
2014-10-03 10:27:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo z dnia 02.10.2014 r.

 
2014-10-03 10:24:31
Obwieszczenie KIOŚ.6220.6.24.2014

 
2014-09-22 07:57:42
Obwieszczenie KIOŚ.6220.5.24.2014

 
2014-09-22 07:54:19
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr. KIOŚ.6220.7.19.2013

 
2014-09-01 15:07:25
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - "Budowa turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100 w obrębie nr 0012 Zielona Góra, gmina Lubichowo".

 
2014-08-01 07:52:33
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - "Budowa turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 136 w obrębie Mościska, gmina Lubichowo".

 
2014-08-01 07:48:31
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - ,, Wydobycie kopaliny (piasku) ze złoża Zielona Góra II na części działki nr 111/1, obręb Zielona Góra, gm. Lubichowo"

 
2014-07-29 14:11:04
Obwieszczenie - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa punktu zbierania odpadów - skup złomu na działce 528/4 obręb Lubichowo

 
2014-07-23 10:22:47
Postanowienie dot. budowy punktu zbierania odpadów - skup złomu na działce 528/4/ obręb Lubichowo

 
2014-07-17 14:26:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KIOŚ.6220.4.2.2014

 
2014-06-18 14:38:33
Postanowienie KIOŚ.6220.1.4.2014 dot. zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawce raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 
2014-05-14 12:04:06
Postanowienie KIOŚ.6220.1.3.2014 dot. budowa farmy fotowoltaicznej "Lubichowo I"

 
2014-05-14 12:01:47
Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" w Zelgoszczy

 
2014-04-08 11:23:14
Postanowienie KIOŚ.6220.7.13.2014

 
2014-03-14 15:14:19
Postanowienie KIOŚ.6220.7.12.2014

 
2014-03-14 15:11:44
Informacja o wydaniu decyzji KIOŚ.6220.4.4.2014 - uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia budowy "Stacji demontażu pojazdów"

 
2014-01-28 15:35:24
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Stacji demontażu pojazdów" na nieruchomości oznaczonej w ewidencji grunt 88/3 w miejscowości Zielona Góra, gmina Lubichowo

 
2014-01-28 15:29:51
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" z Zelgoszczy

 
2013-12-10 15:40:40
Decyzja o umorzeniu postępowania - dot. wydobycia kopaliny ze złoża "Zielona Góra III"

 
2013-12-05 12:01:41
Obwieszczenie dot. wniosku w sprawie wydobycia kopaliny ze złoża "Zielona Góra III"

 
2013-11-14 15:08:03
Obwieszczenie dot. wniosku w sprawie wydobycia kopaliny ze złoża "Zielona Góra II"

 
2013-11-14 15:05:42
Obwieszczenie dot. wniosku w sprawie budowy stacji demontażu pojazdów w Zielonej Górze

 
2013-11-14 13:08:31
Obwieszczenie - przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel

 
2013-11-13 14:21:36
Decyzja o umorzeniu postępowania - dot. budowy wiaty z pomieszczeniem technicznym dla obsługi oczyszczalni ścieków w Lubichowie

 
2013-08-12 13:58:53
Decyzja o umorzeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Ocypel

 
2013-08-07 11:48:25
Decyzja o umorzeniu postępowania - dot. budowy budynku usługowego jako zespół rekreacyjny Ośrodka Wypoczynkowego "Mleczarz"

 
2013-07-12 15:15:29
Obwieszczenie o wydłużeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

 
2013-06-07 09:13:58
Obwieszczenie dot. rozbudowa i przebudowa istniejącego warsztatu mechanicznego w miejscowości Bietowo na działce nr 225 położonej w obrębie Bietowo

 
2013-05-27 07:56:36
Postanowienie dot. rozbudowy i przebudowy istniejącego warsztatu mechanicznego w miejscowości Bietowo

 
2013-05-15 15:20:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

 
2013-04-30 15:34:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o przyjęciu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium

 
2013-04-30 15:30:25
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ocypel i Lubichowo

 
2013-02-04 15:23:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia-budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej

 
2013-02-04 15:19:12
Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel i Lubichowo

 
2013-01-16 18:28:33
Postanowienie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel i Lubichowo

 
2013-01-16 18:26:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 204/76, 204/77, 204/78, 204/79, 204/83, 204/84, 204/85, 204/86, 204/87, 204/88 w Szteklinie

 
2012-11-30 15:21:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lubichowo, etap I” polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków dla wsi Zelgoszcz, gmina Lubichowo

 
2012-11-30 14:10:13
Postanowienie dot. przeprowadzania postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lubichowo, etap I”

 
2012-11-30 14:08:46