Wersja archiwalna

Opłaty administracyjne 

 

Opłata administracyjna  

Podmiot

Podatnikami opłaty administracyjnej są :
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot

Obowiązanym do uiszczenia opłaty administracyjnej jest wnoszący o wykonanie czynności określonej w ust. 1

Termin powstania

1991-01-12

Podstawa prawna

art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Uchwała Nr XXX/273/2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Terminy opłat

Opłata, o której mowa w § 1 jest uiszczana w momencie składania wniosku o wykonanie powyższych czynności w BS Lubichowo na konto Urzędu Gminy

Wysokość opłat

1. za czynności urzędowe w następującej wysokości:

a/ 75,00 zł - za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

b/ 75,00 zł - za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

c/ 105,00 zł - za uzgodnienie wjazdu na drogę gminną

icon uchwalaoplataadmin.doc (28.00 KB)

 


Liczba odwiedzin : 390
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Daniela Wons
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-05-11 00:00:00
Czas publikacji: 2005-05-11 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: 2010-07-06