Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel.
2011-03-08 12:00:00
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
2011-01-14 09:31:48
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2011-01-10 12:54:17
Obwieszczenie o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/23-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych i wewnętrznych linii zasilających.

Obwieszczenie o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/23-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych i wewnętrznych linii zasilających.
2010-12-31 08:02:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/22-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na projektowanej wieży kratowej o wysokości do 54m n.p.t., w tym instalacja anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstawy wieży.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/22-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na projektowanej wieży kratowej o wysokości do 54m n.p.t., w tym instalacja anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstawy wieży.
2010-12-31 07:57:19
Obwieszczenie AUB -7332/21-CP/10 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/

Obwieszczenie AUB -7332/21-CP/10 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/
2010-12-16 12:24:09
OBWIESZCZENIE AUB -7332/20-CP/10- o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/20-CP/10 z dnia 13.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej i złączy kablowo – pomiarowych.

OBWIESZCZENIE AUB -7332/20-CP/10- o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/20-CP/10 z dnia 13.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej i złączy kablowo – pomiarowych.
2010-12-16 12:22:11
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB-7332/18-CP/10 z dnia 2.12.2010r. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kv

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB-7332/18-CP/10 z dnia 2.12.2010r. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kv
2010-12-08 09:20:51
Obwieszczenie o wydanej decyzji o braku potrzeby dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej sieci POLKOMTEL S.A. nr BT 44515 dla potrzeb instalacji systemu CDMA w miejscowości Bietowo na terenie działki nr 116/1 obręb Bietowo

Obwieszczenie o wydanej decyzji o braku potrzeby dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej sieci POLKOMTEL S.A. nr BT 44515 dla potrzeb instalacji systemu CDMA w miejscowości Bietowo na terenie działki nr 116/1 obręb Bietowo
2010-12-06 07:56:34
Obwieszczenie AUB-7332/19-CP/1o - o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla:"Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN, linii napowietrzno-kablowej SN inn, napowietrznej stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN

Obwieszczenie AUB-7332/19-CP/1o - o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla:"Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN, linii napowietrzno-kablowej SN inn, napowietrznej stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN
2010-12-01 10:54:52