Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy-dostawy: "Codzienna dostawa - tankowanie benzyny oraz oleju napędowego"

 
2011-12-23 13:59:47
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel w gminie Lubichowo.

 
2011-12-23 08:08:41
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2011-11-15 14:12:46
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego

 
2011-11-03 14:22:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowani przestrzennego

 
2011-11-02 17:50:08
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo.

 
2011-11-02 17:47:41
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-10-05 08:51:22
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy
2011-09-20 14:36:22
Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniaczki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniaczki
2011-09-09 10:58:29
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-08-19 14:14:54