Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ogłoszenie o sprzedaży autobusu JELCZ

2018-01-15 12:56:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lubichowo"

2016-07-19 12:38:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa elektroenergetycznej linii kablowej

 
2012-12-21 10:19:44
STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2012/2013

 
2012-08-29 15:10:07
Informacja o wyprawce szkolnej 2012-2013

 
2012-07-05 08:27:17
Zaproszenie - Kolektory Słoneczne

 
2012-06-05 15:01:18
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubichowo

 
2012-02-14 15:17:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2012-01-27 08:06:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2012-01-26 12:11:59
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

 
2012-01-20 14:57:13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy-dostawy: "Codzienna dostawa - tankowanie benzyny oraz oleju napędowego"

 
2011-12-23 13:59:47
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel w gminie Lubichowo.

 
2011-12-23 08:08:41
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2011-11-15 14:12:46
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego

 
2011-11-03 14:22:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowani przestrzennego

 
2011-11-02 17:50:08
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo.

 
2011-11-02 17:47:41
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-10-05 08:51:22
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy
2011-09-20 14:36:22
Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniaczki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniaczki
2011-09-09 10:58:29
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-08-19 14:14:54
Stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012

Stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012
2011-08-09 09:06:10
Ogłoszenie o II edycji konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"

Ogłoszenie o II edycji konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"
2011-06-27 14:42:07
Obwieszczenie Wójta Gminy lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi bietowo w Gminie Lubichowo

Obwieszczenie Wójta Gminy lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi bietowo w Gminie Lubichowo
2011-06-21 11:56:43
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

 

W bieżącym roku upływa kadencja ławników działających przy sądach powszechnych powołanych na lata 2008-2011. W związku z tym Rada Gminy Lubichowo zobowiązana jest najpóźniej w październiku 2011 r. wybrać ławników na kolejną kadencję 2012 -2015.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pismem z dnia 25 maja 2011r. poinformował, że Rada Gminy Lubichowo powinna wybrać następującą ilość ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2;
  • do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – 2.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencje 2012-2015 przez uprawnione podmioty upływa 30 czerwca 2011r.

2011-05-30 23:33:37
Zawiadomienie o wyborze oferty „Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda”

Zawiadomienie o wyborze oferty „Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda”
2011-04-11 15:08:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubichowo

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubichowo
2011-04-01 14:55:47
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Usługa oświetleniowa - dostawa energii elektrycznej plus konserwacja punktów świetlnych"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Usługa oświetleniowa - dostawa energii elektrycznej plus konserwacja punktów świetlnych"
2011-03-24 14:29:40
Informacja o projekcie "Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"

Informacja o projekcie "Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"
2011-03-23 14:19:11
Nabór wniosków - Małe Projekty

Nabór wniosków - Małe Projekty
2011-03-18 11:58:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AUB.6730.1.1.CP.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AUB.6730.1.1.CP.2011
2011-03-17 14:34:31
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel.
2011-03-08 12:00:00
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
2011-01-14 09:31:48
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2011-01-10 12:54:17
Obwieszczenie o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/23-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych i wewnętrznych linii zasilających.

Obwieszczenie o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/23-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych i wewnętrznych linii zasilających.
2010-12-31 08:02:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/22-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na projektowanej wieży kratowej o wysokości do 54m n.p.t., w tym instalacja anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstawy wieży.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/22-CP/10 z dnia 30.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na projektowanej wieży kratowej o wysokości do 54m n.p.t., w tym instalacja anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstawy wieży.
2010-12-31 07:57:19
Obwieszczenie AUB -7332/21-CP/10 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/

Obwieszczenie AUB -7332/21-CP/10 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/
2010-12-16 12:24:09
OBWIESZCZENIE AUB -7332/20-CP/10- o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/20-CP/10 z dnia 13.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej i złączy kablowo – pomiarowych.

OBWIESZCZENIE AUB -7332/20-CP/10- o wydanej decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB – 7332/20-CP/10 z dnia 13.12.2010 r. dla przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej i złączy kablowo – pomiarowych.
2010-12-16 12:22:11
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB-7332/18-CP/10 z dnia 2.12.2010r. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kv

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB-7332/18-CP/10 z dnia 2.12.2010r. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kv
2010-12-08 09:20:51
Obwieszczenie o wydanej decyzji o braku potrzeby dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej sieci POLKOMTEL S.A. nr BT 44515 dla potrzeb instalacji systemu CDMA w miejscowości Bietowo na terenie działki nr 116/1 obręb Bietowo

Obwieszczenie o wydanej decyzji o braku potrzeby dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej sieci POLKOMTEL S.A. nr BT 44515 dla potrzeb instalacji systemu CDMA w miejscowości Bietowo na terenie działki nr 116/1 obręb Bietowo
2010-12-06 07:56:34
Obwieszczenie AUB-7332/19-CP/1o - o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla:"Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN, linii napowietrzno-kablowej SN inn, napowietrznej stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN

Obwieszczenie AUB-7332/19-CP/1o - o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla:"Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN, linii napowietrzno-kablowej SN inn, napowietrznej stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN
2010-12-01 10:54:52