Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ogłoszenie o sprzedaży autobusu JELCZ

2018-01-15 12:56:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lubichowo"

2016-07-19 12:38:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa elektroenergetycznej linii kablowej

 
2012-12-21 10:19:44
STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2012/2013

 
2012-08-29 15:10:07
Informacja o wyprawce szkolnej 2012-2013

 
2012-07-05 08:27:17
Zaproszenie - Kolektory Słoneczne

 
2012-06-05 15:01:18
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubichowo

 
2012-02-14 15:17:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2012-01-27 08:06:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2012-01-26 12:11:59
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

 
2012-01-20 14:57:13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy-dostawy: "Codzienna dostawa - tankowanie benzyny oraz oleju napędowego"

 
2011-12-23 13:59:47
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocypel w gminie Lubichowo.

 
2011-12-23 08:08:41
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2011-11-15 14:12:46
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego

 
2011-11-03 14:22:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowani przestrzennego

 
2011-11-02 17:50:08
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo.

 
2011-11-02 17:47:41
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-10-05 08:51:22
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy
2011-09-20 14:36:22
Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniaczki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniaczki
2011-09-09 10:58:29
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-08-19 14:14:54