Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Osowie Leśnym, Szteklinie i we Wdzie oraz uchylenia uchwały nr XIII/85/2011 z 16 grudnia 2011 r. oraz uchylenia uchwały nr XXVIII/186/2013 z 27 marca 2013 r.

 
2014-02-19 15:31:48
Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubichowo

 
2014-02-19 15:00:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 204/56 położonej w Szteklinie w trybie przetargowym oraz zmiany Uchwały nr XV/100/2008 Rady Gminy Lubichowo z dnia 26 marca 2008 r.

 
2014-02-11 11:46:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działki nr 399/44 we wsi Lubichowo

 
2014-02-11 11:37:13
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2014-02-05 12:53:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2014 roku

 
2013-12-27 08:03:01
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.

 
2013-12-27 08:02:09
Projekt uchwały budżetowej na rok 2014

 
2013-12-24 11:29:51
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Krępki na Krampka

 
2013-12-19 15:05:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo w 2014 roku

 
2013-12-12 10:43:46