Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I 

 
 
 

Załączniki

1. Przedmiar robót.pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 161.59k Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 1.rar

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 66.96M Format: .rar Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 2 - Profile sieci kanalizacyjnej.rar

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 12.13M Format: .rar Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 3 - Warunki przyłącza do sieci elektroenergetycznej.pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 14.68M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 4 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 6.15M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 5 - Decyzja środowiskowa 1.pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 2.46M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 6 - Decyzja środowiskowa 2.pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 373.26k Format: .pdf Pobierz

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 1.95M Format: .pdf Pobierz

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.rar

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 725.14k Format: .rar Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 279.31k Format: .pdf Pobierz

SIWZ załączniki edytowalne.docx

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 297.21k Format: .docx Pobierz

SWIZ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I..pdf

Data: 2018-05-22 13:47:57 Rozmiar: 7.24M Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-06-05 08:33:36 Rozmiar: 97.75k Format: .pdf Pobierz

Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf

Data: 2018-06-05 08:33:36 Rozmiar: 2.18M Format: .pdf Pobierz

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 1.pdf

Data: 2018-06-05 10:30:15 Rozmiar: 399.19k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-06-11 14:34:02 Rozmiar: 240.03k Format: .pdf Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania..pdf

Data: 2018-06-14 09:51:27 Rozmiar: 382.2k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2018-09-27 13:52:11 Rozmiar: 148.09k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Galant
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Galant
Czas wytworzenia: 2018-05-22 13:47:57
Czas publikacji: 2018-09-27 13:52:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak