Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I 

 

 

 

Załączniki

1. Przedmiar robót.pdf

Data: 2018-04-27 08:15:30 Rozmiar: 161.59k Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 1.rar

Data: 2018-04-27 08:42:18 Rozmiar: 66.96M Format: .rar Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 2 - Profile sieci kanalizacyjnej.rar

Data: 2018-04-27 08:48:09 Rozmiar: 12.13M Format: .rar Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 3 - Warunki przyłącza do sieci elektroenergetycznej.pdf

Data: 2018-04-27 08:54:31 Rozmiar: 14.68M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 4 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Data: 2018-04-27 08:56:41 Rozmiar: 6.15M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 5 - Decyzja środowiskowa 1.pdf

Data: 2018-04-27 08:57:32 Rozmiar: 2.46M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt budowlano - wykonawczy 6 - Decyzja środowiskowa 2.pdf

Data: 2018-04-27 08:57:41 Rozmiar: 373.26k Format: .pdf Pobierz

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf

Data: 2018-04-27 08:58:21 Rozmiar: 1.95M Format: .pdf Pobierz

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.rar

Data: 2018-04-27 08:58:39 Rozmiar: 725.14k Format: .rar Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-04-27 08:58:46 Rozmiar: 278.84k Format: .pdf Pobierz

SIWZ załączniki edytowalne.docx

Data: 2018-04-27 08:58:52 Rozmiar: 297.12k Format: .docx Pobierz

SWIZ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I..pdf

Data: 2018-04-27 09:01:18 Rozmiar: 7.36M Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-05-08 14:07:57 Rozmiar: 98.25k Format: .pdf Pobierz

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 1.pdf

Data: 2018-05-08 14:08:31 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf

Data: 2018-05-08 14:09:20 Rozmiar: 2.41M Format: .pdf Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2018-05-16 15:18:01 Rozmiar: 384.04k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 200
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Galant
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Galant
Czas wytworzenia: 2018-04-27 08:10:35
Czas publikacji: 2018-05-16 15:17:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak