Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wg stanu na dzień 25.09.2017 r. 

 

 

Bietowo

 

Działka nr 5/16 obręb Bietowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2360/

 

Działka nr 177 obręb Bietowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2259/

 

Działka nr 89/1 obręb Bietowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3770/

 

Działka nr 176 obręb Bietowo i działka nr 1/4 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2432/

 

Działka nr 66/4 obręb Bietowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2011/1352/

 

 

Lubichowo

 

Działka nr 101 obręb Lubichowo

Uchwała Nr X/73/99 z 30 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 118 poz. 1049)

Zmiana: http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

 

Działka nr 101/29 obręb Lubichowo

Uchwała Nr XIV/87/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. 2008 r. Nr 42 z poz 1242)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2008/Nr_42_08.pdf

 

 

Działki nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8 i 413/9 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2015/710/

 

Działka nr 166/13 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3773/

 

Działka nr 46/22 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3772/

 

Działka nr 53/4 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3794/

 

Działki nr 419/5, 419/6, 419/7, 419/8 i części działki nr 419/9 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3771/

 

Działka nr 46/6 obręb Lubichowo

Uchwała Nr X/74/99 z dnia 30 lipca 1999 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. 1999 r. Nr 118 z poz 1050)

Zmiany:

1) Uchwała Nr XIII/134/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2006 r. nr 5, poz. 56)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

2) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2009/2158/

 

Działki nr 263 i 264 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2011/1353/

 

Działka nr 543 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2010/2622/

Zmiana:

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=4784

 

Działki nr 307, 308/1 i 308/4 obręb Lubichowo

Uchwała Nr XXIV/167/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 76, poz. 1520)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2009/Nr_76_09.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 

Działka nr 176 obręb Bietowo i działka nr 1/4 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2432/

 

Działki nr 609, 147, 318, 277, 582/1, 377/6, 539/1, 610/2, 603, 607/1, 608, 610/1, 613, 614/1, 615/1, 615/2, 616/1, 564, 28/5 obręb Lubichowo

Uchwała Nr XIX/145/2000 z 29 października 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 76 poz. 465)

 

Działka nr 273 obręb Lubichowo

Uchwała Nr I/7/2002 z dnia 13 listopada 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2003 r. Nr 5 poz. 50)

http://www.gdansk.uw.gov.pl/du/2003/Du_2003-05.pdf

Zmiana planu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/146/

Działki nr 119/8, 120, 121 w obrębie Lubichowo

Uchwała nr XVIII/157/2000 z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 82 poz. 523)

Zmiana planu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1563/

Działka nr 555 obręb Lubichowo

Uchwała nr XVI/162/2004 z 8 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. nr 92, poz. 1665)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2004/dzu_2004_92.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

Działki nr 544/4 i 545 obręb Lubichowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/405/

 

Działka nr 469 obręb Lubichowo

w trakcie opracowania http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,19259.html

 

Działki nr 614/1 i 399/20 obręb Lubichowo

Uchwała nr VI/69/2003 z 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. nr 91, poz. 1599)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2003/Du_2003-91.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 

Szteklin

 

Szteklin

Uchwała Nr IX/63/2007 z dnia 25 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. nr 161, poz. 3102)

http://www.gdansk.uw.gov.pl/du/2007/Nr%20161.pdf

 

Zmiana ww. planu w części dotyczącej działek nr: 30, 31 obręb Szteklin

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2009/2837/

 

Działka nr 107/2 obręb Szteklin

Uchwała nr XXXI/282/2005 z 22 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. nr 11, poz. 199)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_11_z_dnia_03.02.2006r..pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 

 

Działki nr 106/46, 108, 109 obręb Szteklin

Uchwała Nr X/77/99 z 30 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.z 1999 r. Nr 118 poz. 1053)

Zmiany:

1) Uchwała Nr XIII/130/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2006 r. nr 5, poz. 60)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

2) 2009 r.: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2009/2204/

 

Działka nr 106/45 obręb Szteklin

Uchwała Nr X/82/99 z 30 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.z 1999 r. Nr 118 poz. 1058)

Zmiana: http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

 

Działki nr 15, 16/1, 16/2, 16/4, 16/3, 18/2, 18/3, 17/2, 17/3 obręb Szteklin

Uchwała Nr X/81/99 z 30 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.z 1999 r. Nr 118 poz. 1057)

Zmiany:

1) http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

2) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1183/

 

Działka nr 186/1 obręb Szteklin

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3774/

 

Działka nr 112/2 obreb Szteklin

Uchwała nr XVIII/158/2000 z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 82 poz. 524)

 

Działka nr 11/5 obreb Szteklin

Uchwała nr XXX/241/2001 z dnia 21 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r. Nr 79 poz. 988)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2001/Du_2001-79.pdf

 

Działki nr 16/12 i część działki nr 10/6 obręb Szteklin

Uchwała nr XVI/164/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 92 poz. 1667)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2004/dzu_2004_92.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

Zmiana: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2018/1397/akt.pdf

 

 

Działka nr 118/37 obręb Szteklin

Uchwała nr XVI/165/2004 z 8 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. nr 92, poz. 1668)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2004/dzu_2004_92.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 

 

Mościska

 

Działki nr 49,50 obręb Mościska

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3775/

 

Działki nr 29/5 i 29/6 oraz części działek nr 23 i 25 w obrębie Mościska

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/404/

 

Mermet

 

Mermet i Wda

 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/744/

 

Działka nr 75/3 Mermet

Uchwała Nr X/76/99 z 30 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.z 1999 r. Nr 118 poz. 1052)

Zmiana: http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

 


Smolniki

 

Smolniki

1) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3345/

Uwaga: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3346/
2) zmiana planu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4226/
Uwaga: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/4227/akt.pdf


Ocypel


Ocypel i Krępki
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3066/
http://www.portal.gison.pl/lubichowo/

Osowo Leśne

 

Działka nr 477/20 obręb Osowo Leśne

Uchwała nr XVII/172/2004 z 5 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. nr 104, poz. 1846)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2004/dzu_2004_104.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 

Działka nr 429/2 obręb Osowo Leśne

Uchwała nr XVI/163/2004 z 19 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. nr 92, poz. 1666)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2004/dzu_2004_92.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 

Działki nr 98/51, 98/50, 98/49, 98/48, 98/47 obręb Osowo Leśne

Uchwała nr XX/197/2004 z 19 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. nr 23, poz. 465)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2005/Nr_23_z_dnia_.pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 


Wilcze Błota

 

Działka nr 123/2 Wilcze Błota

Uchwała Nr X/75/99 z 30 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.z 1999 r. Nr 118 poz. 1051)

Zmiany:

1) http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

2) http://www.beta.uw.iq.pl/du/2008/Nr_42_08.pdf

3) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2010/2780/

 

Wda

 

Działka nr 244/1 obreb Wda

Uchwała nr X/72/99 z dnia 30 lipca 1999 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 118, poz. 1059)

Zmiana: http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_05_z_dnia_12.01.2006r..pdf

 

 

Zielona Góra

 

Działka nr 128/4 Lipinki Królewskie, obręb Zielona Góra
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2229/

Działka nr 88/3 obręb Zielona Góra
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3025/


Działka nr 185/6 obręb Zielona Góra

Uchwała nr XXXI/281/2005 z 22 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. nr 11, poz. 198)

http://www.beta.uw.iq.pl/du/2006/Nr_11_z_dnia_03.02.2006r..pdf

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011

 

 

Załączniki

Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 118 z 1999 r..pdf

Data: 2017-09-25 12:44:19 Rozmiar: 15.02M Format: .pdf Pobierz

Wykaz MPZP.doc

Data: 2017-09-25 14:25:52 Rozmiar: 74k Format: .doc Pobierz

Plan Mermet.pdf

Data: 2017-10-26 12:14:36 Rozmiar: 1.65M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1385
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Wachnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Wachnik
Czas wytworzenia: 2017-09-25 09:10:53
Czas publikacji: 2018-04-27 12:08:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak