Wersja archiwalna

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo - informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2011 z dnia 26 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo. 

 

  

 

Załączniki

Ogloszenie_zmiany_studium.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Daniel Rynkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edmund Błański
Czas wytworzenia: 2012-04-13 17:18:09
Czas publikacji: 2012-04-13 17:18:09
Data przeniesienia do archiwum: 2013-04-10