Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa 

 

Prowadzone archiwa:

1. Archiwum urzędu


Prowadzone ewidencje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej

2. Ewidencja ludności

3. Ewidencja ulic

Prowadzone rejestry:

1. Rejestr skarg i wniosków

2. Rejestr uchwał Rady Gminy

3. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

4. Rejestr wyborców

5. Rejestr urodzeń

6. Rejestr małżeństw

7. Rejestr zgonów

 

 

Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Angelika Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Wachnik
Czas wytworzenia: 2003-12-01 00:00:00
Czas publikacji: 2015-06-25 10:04:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak