Przewodniczący Rady Gminy 

 

Imię i Nazwisko: Czesław Cichocki
 Funkcja: Przewodniczący Rady Gminy tel: centrala:(58) 58 85 226 (58) 58 85 221 e mail: - lubichowo@zgwrp.org.pl 

Godziny przyjęć interesantów: drugi i czwarty piątek miesiąca w godz: 14.30 - 15.30 

Przewodniczący Rady Gminy organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności: 

1) zwołuje sesje Rady, 

2) przewodniczy obradom , 

3) sprawuje policję sesyjną, 

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 6) podpisuje uchwały Rady,

 7) czuwa nad zabezpieczeniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 

 

Liczba odwiedzin : 313
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Kielbratowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniela Wons
Czas wytworzenia: 2003-07-04 00:00:00
Czas publikacji: 2003-07-04 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak